Rozmiary wizytówek

Wymiary współczesnych wizytówek zwykle nie przekraczają wymiarów 9 cm x 5,5 cm w związku z powodami czysto praktycznymi. W rezultacie bowiem większe wizytówki wymagają specjalnych wizytowników do ich gromadzenia. Szeroko rozpowszechniony, międzynarodowy wymiar standardowy jest ujęty w normie ISO 7810 ID-1. Zagadza się on z wymiarem kart kredytowych: 85,60 mm × 53,98 mm (3,370 in × 2,125 in). W Polsce najbardziej rozpowszechnionym standardem wizytówek jest wymiar 90 mm x 50 mm.

Wymiary wizytówek bez spadów (po obcięciu):
• 90 mm x 50 mm,
• 85 mm x 55 mm (format powszechny w Europie Zachodniej, chociaż dosyć często używa się go również w Polsce).

Druk wizytówek Białystok - Wizytówka 85x55 mm
Druk wizytówek Białystok - Wizytówka 90x50 mm

Projekt wizytówki, a właściwie jej wymiar powinien być większy o tzw. spady. Spad to ucięta w procesie produkcyjnym część wydruku. Dlatego błędem jest przypuszczenie osób, że wizytówki lub inne wydruki wykraja się po zewnętrznym skraju wydruku. Taki pogląd dotyczy osób, które wcześniej nie zetknęły się z tym zagadnieniem. Prostując to błędne przypuszczenie – taka metoda nie jest technicznie możliwa. Ponieważ dokładność cięcia waha się w granicach +/- 1 do 2 mm konieczne są spady oraz wewnętrzny obszar ochronny od krawędzi cięcia.

Wymiary wizytówek z 3mm spadami (przed obcięciem):
• 96 mm x 56 mm
• 91 mm x 61 mm

Spad – część wizytówki odcinana po wydruku. Elementy mające znaleźć się przy krawędzi umieszczamy równo z krawędzią zewnętrzną pola 94 x 54mm(96 x 56mm). Elementy wewnętrzne (które nie stykają się z krawędzią wizytówki) powinny znajdować się w odległości 3mm od krawędzi pola 90 x 50mm (3mm mierzone od krawędzi do środka).